Elge og krondyr genskaber Vildmosen

Elge og krondyr genskaber Vildmosen

Som det første sted i Danmark er der i Vildmosen nu blevet sat elge ud i naturen

 

Udsætningen af elge og krondyr er et led i den naturpleje, som Aalborg Kommune og Aage V. Jensen Naturfond udfører i Vildmosen.

 

Ved at udsætte dyrene i Vildmosen får man genetableret områdets naturlige dynamik og er derved bedre i stand til at bevare områdets unikke økosystem. ”Udsætter vi ikke dyrene, så gror det hele til i skov, og mosen vil forsvinde”, forklarer Lille Vildmosecentrets direktør, Bo Gregersen.

 

Kongeørne, havørne, vildsvin og næsten vilde elge

Med sine 78 km2 er Lille Vildmose det største naturfredede område i Danmark. Området indeholder Nordeuropas største højmose, der dækker et areal på 20 km2. Lille Vildmose er det eneste sted i Danmark, hvor både kongeørne og havørne yngler. Derudover kan Lille Vildmoses 110.000 årlige gæster, som de eneste i landet, observere bl.a. vildsvin og krondyr i naturen, og altså nu også elge.

 

Puslespillets manglende brikker

Lille Vildmose indeholder noget af Danmarks mest unikke natur, og ”rewildingen”, som genudsætningen af elge og krondyr kaldes blandt fagfolk, er altså et af de redskaber, som Aalborg Kommune og Aage V. Jensen Naturfond tager i brug for skabe den naturlige dynamik, som opretholder områdets økosystem.

”Det handler kort og godt om, så vidt muligt, at genetablere et biologisk system, som er så tæt på dets oprindelige form som muligt. Elgen har et naturligt tilhørsforhold til Danmark og dansk natur. Desværre blev den udryddet for 10.000 år siden i Danmark, så man kan sige, at det er en af de manglende brikker i puslespillet, der nu bliver genudsat”, forklarer Bo Gregersen.

 

Nyt oplevelsesrum om Nordens Kæmper

I forbindelse med udsætningen af elge og krondyr i Lille Vildmose præsenterer Lille Vildmosecentret et nyt oplevelsesrum, der skal formidle viden omkring elge og krondyr til centrets mange gæster. Udstillingen har fået navnet Nordens Kæmper.

”I oplevelsesrummet kan besøgende få svar på ting som; hvor meget en elg spiser i forhold til et menneske, hvad et hjortespejl er og hvilke oplysninger man kan få om en hjort ved at kigge på dens lort”.

 

Det nye oplevelsesrum – Nordens Kæmper – kan opleves fra den 23. juni og fremefter.